Přihlásit se   Zaregistrovat   Pravidla
Dokončené hry

Pravidla hry

Zvolte téma nápovědy
Tichá pošta je internetová verze oblíbené společenské hry.

Každá hra začíná vytvořením slovního tvaru (jednoho slova, sloganu, věty nebo i několika vět). Po uložení prvního textu se hra stává aktivní a je odeslána dalšímu náhodnému hráči. Hru může hráč postoupit také pouze svým přátelům, a to v případě zaškrtnutí políčka "soukromá hra". V takovém případě je hra nabízena jen přátelům autora hry a v dalších kolech také přátelům hráčů, kteří se této hry ve kterémkoliv kole zúčastnili.

V případě, že se připojujete do hry již běžící, nabídne Tichá pošta hráči náhodně některou z aktivních her. V případě, že se na levém "papírku" objeví text, úkolem hráče je namalovat obrázek, ze kterého by další hráč v pořadí pochopil, co má být obrázkem znázorněno. Pokud je na "papírku" vlevo obrázek, úkolem je vystihnout, co za informaci chtěl předchozí hráč obrázkem předat.

Kodex hráče Tiché pošty
  1. Chceme, aby Smyslem hry bylo čisté pobavení a radost ze samotné hry.
  2. Obsah jednotlivých her nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků. Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR.
  3. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob je nepřípustné. Rovněž nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
  4. Hráč nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  5. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.
  6. Povoleno není ani opakované vkládání stejných příspěvků, tedy tzv. tapetování.
  7. Myslete prosím na to, že některé hry mohou hrát i malé děti. Nevkládejte tedy do her, které nemají povolený obsah pro dospělé, vulgární výrazy.
  8. Provozovatel hry si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně porušují Kodex hráče.
  9. V případě obzvláště hrubého porušení Kodexu hráče může být dotyčnému zamezený aktivní přístup do her.
Věříme, že se budete u her na Tiché poště náležitě bavit. Přejeme co nejvíce originálních her a příjemnou zábavu.